Frölistan

Än en gång kan Svenska Örtasällskapet presentera en innehållsrik och spännande frölista.

Frölistan för 2020

Än en gång kan Svenska Örtasällskapet presentera en innehållsrik och spännande frölista.
Frölistan är en värdefull kunskapsbank för oss, vare sig vi köper fröer eller inte.

Pris per portion 15 kr om inget annat anges i listan. Porto tillkommer. Inbetalningskort bifogas i försändelsen.
Mängden frö per portion och sort varierar efter tillgången på frö. Vi reserverar oss för slutförsäljning.

Varmt tack alla frödonatorer - utan er ingen frölista! Rättelse i frölistan (200124) Marrúbium vulgáre kransborre P Europa Rättelse: Förkultiveras. Gror på ca 3 veckor.Härdig till zon 3-4

Här finner du odlingsråd till fröerna. 
Listan är inte komplett men här är det som finns just nu.

Torkning och förvaring av frö

Något att tänka på när man tar frön:

Ta fröna när de är så mogna som möjligt.

Skörda vid torr väderlek.

Sprid ut fröna på duk eller liknande så de får det torrt och luftigt. Bäst är på duk eller nät spänt på något så det kommer luft underifrån också.

De ska vara helt torra när du förpackar dem. Bäst är i papperspåsar, kuvert eller kaffefilter.

Skriv på påsarna vad det är för frön och datum då du förpackade dem.

Förvara dem torrt och svalt

Sök på svenska namn

Vill du hellre söka frön på de svenska namnen  så har du en svensk-latin lista här för våra fröer.

Konsulterad litteratur i arbetet med frölistan:

Ahrendt: Berberis and Mahonia

Aldén, B. m fl: Landskapsarboretet i Göteborgs botaniska trädgård

Aldén, B., Ryman S.:  Våra kulturväxters namn

Atha, Antony: Örtabok, Prismas stora

Bertilsson A.: Västergötlands flora

Blamey, M – Grey-Wilson,C: Wild Flowers of the Mediterranean

Dictionary of Gardening, The New RHS

Engstrand, Lennart – Widén, Marie: Frukter från främmande länder

European Garden Flora

Fryer J., Hylmö B.: Cotoneasters

Griffiths, M: Index of Garden Plants

Graf: Alfred Byrd: Hortica

Gustavsson, L-Å: Rosor för nordiska trädgårdar, 2008 års upplaga

Hegi, G (red): Illustrierte Flora von Mittel-Europa

Hillier: Trees and Schrubs, The Gardener´s Guide to

Hozhausen, A: Svenskt trädgårdslexikon

Hultén, Eric: Vår svenska flora i färg

Internet, sökmotorer Google och MSN

Krüssmann, G.: Handbuch der Laubgehölze

Krüssmann, G.: Die Nadelgehölze

Lippert – Podlech: Medelhavsväxter

Ljungqvist, K: Nyttans växter (Etnobotanik)

Lorentsson, Kenneth: Våra trädgårdsväxter, 1996 års upplaga

 

Lötschert W., Beese G.: Växter i tropikerna

Mabberley, D J: The Plant-Book Third Edition, 2008

Mossberg, B – Stenberg, L: Den nya nordiska floran 2010 års upplaga

Nitzelius, Tor: Boken om träd

Perennaboken med växtbeskrivningar

Plönninge, P:ChiliPeppar 2004

Polunin, O. – Stainton, A: Flowers of the Himalaya

Rasetti, Franco: I fiori delle alpi

Rohde K.: Våra giftiga växter – är de farliga?

RHS Plant Finder 2009-2010

Strandhede, S-O: Farliga och ofarliga växter

Sundhall, Åke – Swenson, Ulf: Växter från varma länder

 

Thompson & Morgan: The seed Sowing Guide

Tidens stora bok om Läkeväxter

Turner Jr., R.G.: Botanica

Vedel H., Als R., Rasmussen A.: Träd och buskar vid Medelhavet

Vedel, H., Møller J., Svedberg U,  Jansson C-A.: Skogens träd och buskar

Weimarck, H: Skånes flora

Wink M., Van Wyk B-E., Mind – Altering and Poisonous Plants of the World

Wright, M., (Alm, G.): Trädgårdens prydnadsväxter

Zander: Handwörterbuch der Planzennamen /Enhardt, Götz, Bödecker, Seybold)

(Ett antal stereotyperade texter har tidigare publicerats i Svenska Örtasällskapets frölistor)