Kontakt

Vänligen kontakta oss om du har frågor om medlemskap, råd eller vill veta något mer om våra evenemang. Eller kanske har du även har frågor som vi inte ens har tänkt på?

Kontakta oss här

E-post:   ortasallskapet@gmail.com

 

Styrelsen består av:

Ordförande: Lisbeth Flising Tel.nr 070- 771 11 41 e-mail Lisbeth.flising@telia.com

Kassör: Ann- Christine Lindskog Tel.nr 070-563 76 27

Sekreterare: Birgittha Hedin Tel.nr 0565-41135

Övriga ledamöter: 

Efva Kinnerfors Tel.nr 0702-664416

Anders Ryberg Tel.nr 031-971932

Suppleanter:

Birgitta Johansson Tel.nr 0706- 53 29 28

LOKALA ARBETSGRUPPER

Om man är nybliven örtavän eller har haft örtintresse länge spelar ingen roll. Det är alltid roligt att träffa människor med samma intresse. Inom Örtasällskapet finns lokala grupper, där medlemmarna träffas och vi ser gärna att det bildas fler lokala eller regionala grupper.

En lokalgrupp är medlemmar inom ett geografiskt område, som vill träffas några gånger per år och utbyta erfarenheter, göra studieresor eller annat intressant tillsammans.

Aktiviteterna är öppna för alla medlemmar i Svenska Örtasällskapet.

Är du intresserad av att vara med i en arbetsgrupp eller är på resande fot och vill hälsa på i en grupp som har något arrangemang?

Dessa grupper finns idag:

Göteborg: Jan Vinäng tel. 0760- 23 98 60  janvinang@hotmail.com

Trestadsgruppen: Ulla- Karin Näs tel. 0521-22 31 49, ulla-karin.nas@vgregion.se

Mellansverige: Margareta Rosengren tel. 019 – 23 54 14 rosengrens.skafferi@telia.com

Stockholm: Gun Abrahamsson tel. 0735-622549 st.benhamra@gmail.com, Astrid Altschul Junesjö tel. 076 839 39 86, Agneta Häggström  tel. 0707 733 381, Birgitta Johansson tel. 0706 532 928 

Östra Götaland: Gudrun Lodin tel. 0492-53038, 070-3909536 gudrunlodin@gmail.com

Gävleborg: Karin Wass-Söderlund 070 – 6344912

Skåne: Marie Nelding tel. 0435 460 711

Småland: Catharina Malmberg-Snodgrass catharina@cmsdesignassociates.com