Bli medlem

Är du intresserad av örter som kryddor, i mat och dryck, som läkeväxter, färg- och spånadsväxter, trolldoms- och kulturväxter eller rent botaniskt?
Kanske för att bevara speciella ursprungsarter?

Då är Svenska Örtasällskapet något för dig!
Välkommen som medlem!

I medlemsavgiften ingår årets 4 nummer av Örtabladet plus en frölista oavsett när man går med som medlem.

Du som har ett företag med anknytning till örter får ligga som länk på vår hemsida. Meddela styrelsen om du vill ha länk. Om företaget betalar den högre medlemsavgiften kommer ni  stå med i vårt Örtablad i varje nummer. Anmäl dig då som medlem med företagsnamnet. Föreningen förbehåller sig rätten att granska länkad sida innan vi beslutar om länk.

Betalning sker till PlusGiro 87 65 96 - 8.
Ange vilket medlemskap du vill ha och att du är ny medlem.
Glöm inte namn, adress och telefon, och ev. mailadress.

Medlemsavgift som betalas efter den 1 december räknas som betalning av det kommande året om inget anges på girotalongen.

Medlemsavgift 

Enskild medlem.............................200 kr
Företag/förening........................... 250 kr
Utlandsboende medlemmar.............200 kr
FOTO: Efva Kinnerfors

 

Copyright 2008-2011, Svenska Örtasällskapet | E-post: info@ortasallskapet.se