Välkommen till Svenska Örtasällskapets hemsida!

Svenska  Örtasällskapet är en ideell förening som arbetar för att sprida kunskap om örter, deras användning och betydelse; förr, nu och i framtiden.
Örtasällskapet skall också stimulera ekologisk odling av örter och förmedla kunskap om användning av växter som är till nytta och nöje för oss alla.
På dessa sidor kan du få reda på vilka vi är, vad vi gör och hur du  blir medlem.